Search
  • shirilipinsky4

הושלם - בנין בוטיק בן שבע קומות ומרתף חניה בתל אביב

Updated: Sep 14, 2020


הפרויקט מבוצע בשיתוף עם הקבלן ירון טיבט חברה לבניין בע"מ . ניהול הפרויקט מבוצע בשטח על ידי מהנדס דניאל ליפינסקי לו ניסיון קודם בביצוע תמ"א 38 א ברעננה. חברת ירון טיבט מתמחה בביצוע פרויקטי יוקרה ברמת ביצוע גבוהה ביותר.

בשלב זה הושלמו עבודות: פרוק , חפירת מרתף, כלונסאות ביסוס ורפסודה ומבוצעים עבודות רצפת וקירות המרתף.

למרות העלות הגבוהה יחסית של שימוש בעגורן צריח ותבניות מתועשות בבניית מבנה בודד בן שבע קומות, בשל המורכבות הלוגיסטית של הכנסת חומרים וציוד לבניה, המגבלות הקיימות בעבודה בתוך העיר תל-אביב ובניה על כל שטח המגרש ללא כל שטח לאחסון והתארגנות. הוחלט להעמיד עגורן ולהשתמש בתבניות מתועשות על מנת לעמוד בלוח הזמנים שנדרש .


38 views0 comments

Recent Posts

See All

נבחרנו לבצע את פרויקט אולם הנוסעים בנמל אשדוד. בפרויקט זה היה דגש על עמידה בלוחות זמנים צפופים ביותר. תוכנן כי יחידות מיזוג האוויר יוצבו בגלריה מיועדת בתוך אולם הנוסעים. בצוע הגלריה לא היה מאפשר עמידה