Search
  • lipinsky

מיזוג נכון לנוסעים בנמל אשדוד


נבחרנו לבצע את פרויקט אולם הנוסעים בנמל אשדוד. בפרויקט זה היה דגש על עמידה בלוחות זמנים צפופים ביותר. תוכנן כי יחידות מיזוג האוויר יוצבו בגלריה מיועדת בתוך אולם הנוסעים. בצוע הגלריה לא היה מאפשר עמידה בלוחות הזמנים שנדרשו. לכן אנחנו הצענו מערכת חלופית מתאימה לסביבה ימית שמורכבת מחוץ למבנה. פתרון זה ביטל את הצורך בבניית גלריה בתוך האולם וניתן היה לעמוד בלוח הזמנים הקצר שנדרש . כמו כן ,העברת יחידות המיזוג לחצר שבסמוך לאולם ,(שטח שלא מוגבל כמו הגלריה) אפשרה מעבר ליחידות מיזוג נפרדות שמאפשרות מיזוג לפי אזורים באולם. שיטת מיזוג זו מאפשרת חסכון בעלויות המיזוג לאורך השנים ושיפור פיזור המיזוג באולם בהתאם לצורך בכל אזור.


12 views

J.Lipinsky Engineers, Ramat Hasharon. P.O. Box 3153 Ramat Hahsaron, Zipcode: 4713101. Israel Tel:+972-3549-5164

יליפינסקי מהנדסים בע"מ, ת"ד 3153 רמת השרון, 4713101. טלפון:03-5495164

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now