Search
  • shirilipinsky4

פתרון יצירתי ליציקת רצפה תחת בניין קיים


מרתף HBS בטרמינל 3 של נתב"ג: בפרויקט זה תוכנן לבצע רצפה חדשה מתחת לבנין קיים ע"י ביסוס בכלונסאות באורך 14 מ', קורות ותקרה מאלמנטים טרומיים (יציקות בטון מוכנות מראש). במקרה זה הבנו כי שימוש באלמנטים טרומיים עלול להוות בעיה מכיוון שכמעט ולא ניתן יהיה להכניס את האלמנטים הטרומיים הגדולים לתוך המרתף הקיים. בעיה נוספת הייתה לבצע כלונסאות באורך 14 מ' בתוך מבנה קיים, כלונסאות באורך זה נדרשים לריצפה עשויה מקורות וריצפה מאלמנטים טרומיים. כדי להתגבר על מכשול זה יצקנו את הרצפה במקום. כך ניתן היה להגדיל את מספר הכלונסאות, לקצר את אורכם ולבצעם בקלות בתוך המבנה. בצורה זו הפכנו את העבודה לברת ביצוע בלוח הזמנים הנדרש ותוך חסכון בתקציב.

#text

26 views0 comments