Search
  • shirilipinsky4

איך לבצע מעבר תת קרקעי מתחת לכביש במינימום הפרעה לתנועה


פתרון לבעיה זו מצאנו בעת שבצענו פרויקט מעבר תת קרקעי למכוניות ברחוב ראול וולנברג.

הפרויקט תוכנן לביצוע ע"י תקרה עשויה מאלמנטים טרומיים (יציקות מוכנות מראש) שיורכבו מלמעלה, כלומר חפירת המעבר, ביצוע יסודות, הבאת האלמנטים הטרומיים והרכבתם מהצומת

אנו מצאנו כי תהליך כזה עשוי לגרום לעיכובים משמעותיים בתנועת הרכבים במפלס הכביש, על כן הצענו תהליך חלופי של יציקת תקרת המעבר במקום בשני שלבים, תוך הסטת התנועה (בשונה מעצירת התנועה כליל וסגירת הצומת). לאחר יציקת התקרה, נחפר המעבר מבלי לשבש כלל את תנועת הכביש העליון והצומת הראשית שבו.

#video

12 views0 comments