י.ליפינסקי מהנדסים בע"מ

מבני בטון לשלשה שנאים בשטח של כ-100 מ"ר כ"א. תחמ"ג פתח תקווה, חברת החשמל.

1.JPG

ביצוע שלושה מבני בטון להעמדת שנאים, קורת מסילה להעברת השנאים, עבודות תשתית וכבישים.

3
2.
4
5.
8
10
9
1