י.ליפינסקי מהנדסים בע"מ

מבנה לשימור ברחוב אחד העם 118 תל אביב.

6.jpg

מבנה קיים לשימור בן שלש קומות וקומת גג חלקית. תוספת שלוש קומות מרתפים למגורים וחניה מתחת למבנה הקיים ושלש קומות מגורים מעל הבניין הקיים.

תליית מבנה קיים. כלונסאות דיפון וחפירה לביצוע שלש קומות מרתפים למגורים וחניה מתחת למבנה הקיים. בניית שלוש קומות חדשות מעל הבניין הקיים. תכנון הבניין תוך ניצול מירבי של זכויות הבנייה ותוספת חניות במרתפים. חיזוק הבניין הקיים, הוספת חדרים משופרי מיגון, שיחזור אלמנטים לשימור, הוספת מעלית ועבודות גימור בהתאם לדרישות מחלקת השימור.

5
רזרבה 7
6

בשלב זה הושלמו והוגשו תכניות היתר לעירייה שנמצאות בדיון בועדת הבינוי. בוצע פירסום להקלות ולא היו התנגדויות.