מגדלי כניסת מים למתקן התפלת מי ים, אשקלון

ביצוע שלושה מגדלי בטון בגובה כ- 10 מ' עם בסיס מתומן.

 

בתוך האלמנט הורכבת צינור המשמש להכנסת מי הים מראש המגדל לצינור בקרקעית הים המוביל את המים למתקן ביבשה. לכל אלמנט חוברו מיכלי הצפה , שני מנופים גדולים הניפו את האלמנט והניחו אותו בים כאשר מיכלי ההצפה הציפו את האלמנט .

 

האלמנטים נגררו למרחק כשני קילומטר בתוך הים ושם הושקעו והונחו על קרקעית שהוכנה מראש וחוברו לצינור התת קרקעי.

 

בנוסף לרצפה המתוכננת ביצענו ריצפה נוספת שבתוכה הותקנו שבלונות שאיפשרו למקם את הברגים ברצפה המיועדים למיכלי ההצפה בדיוק מרבי כפי שנדרש.  

 

כל אלמט נוצק ביציקה אחת לגובה 10 מ' עם בטון מתפלס מעצמו . לצורך כך נדרש תבנית אטומה לחלוטין ובחוזק מתאים ליציקת בטון נוזלי לגבוה 10 מ'.

 

כמו כן נדרשו תמיכות מיוחדת על מנת לקבע את הצינור למקומו בזמן היציקה ולמנוע הצפתו על ידי הבטון לרבות מילוי זמני של הצינור בחול.

 

היציקות בוצעו ברמה גבוהה כך שלא היו כל בעיות בחיבור מיכלי ההצפה ולא נוצרו סדקים כלל באלמנטים.

ביצוע בניית מגדל להטפלת מי ים
ביצוע בניית מגדל להטפלת מי ים
ביצוע בניית מגדל להטפלת מי ים
ביצוע בניית מגדל להטפלת מי ים
ביצוע בניית מגדל להטפלת מי ים

י.ליפינסקי מהנדסים בע"מ