הקמת תשתיות FGD ,תחנת החשמל רוטנברג, אשקלון 

במסגרת פרויקט זו בצענו בין היתר שני בתי משאבות מתחת למי תהום תום ביצוע השפלת מי תהום בשיטת " WELL POINT  " ואיטום חיצוני של המבנה ביריעות HDPE  מרותכות.

 

קבלן לעבודות ציבוריות
קבלן בנין לעבודות מורכבות
קבלן ביצוע בטונים

י.ליפינסקי מהנדסים בע"מ